Túi Giấy

– Túi giấy giấy size S đựng mĩ phẩm, sản phẩm nhỏ gọn
– Kích thước: 15*15*5
– Chất giấy: kraft trắng
– In 1-2 màu
– In số lượng từ 100c/ 1 size

– Túi giấy giấy size S đựng mĩ phẩm, sản phẩm nhỏ gọn
– Kích thước: 15*15*5
– Chất giấy: kraft trắng
– In 1-2 màu
– In số lượng từ 100c/ 1 size

– Túi giấy giấy size S đựng mĩ phẩm, sản phẩm nhỏ gọn
– Kích thước: 15*15*5
– Chất giấy: kraft trắng
– In 1-2 màu
– In số lượng từ 100c/ 1 size